Mantelzorg Compliment

Mantelzorg

Lokaal Perspectief is dankbaar voor zoveel mantelzorgers in onze gemeente die vaak 24/7 zorgen voor partner, kind, familielid of bekende. Hoewel het mantelzorgcompliment zoals we die kenden niet meer bestaat, vergeet de gemeente deze hardwerkende groep niet. Vandaag deelden ook wij bossen bloemen en tegoedbonnen uit om de mantelzorgers een hart onder de riem te steken!


Groninger Belang tegen windpark N33

GRONINGEN/VEENDAM – De Statenfractie van Groninger Belang wil dat Provinciale Staten woensdag de aanwijzing van het windpark N33 afwijzen. De partij dient darvoor een motie in.

Begin oktober heeft het Rijk vastgesteld dat een groot deel van de windmolens achter Meeden worden geplaatst, daarnaast komen enkele molens langs de N33 achter Wildervank. Volgens Groninger Belang bestaat voor deze aanwijzing geen draagvlak onder de bevolking.

Volgens Groninger Belang valt de provincie en tweeslachtige houding te verwijten. De provincie is het niet met de procedure eens, maar wil wel meewerken aan de vergunningprocedure. De partij wil dat er een heldere lijn tegen de aanwijzing wordt gekozen.

Groninger Belang wil dat alles in het werk gesteld wordt om het windpark in zijn geheel tegen te houden en op zoek te gaan naar alternatieven die de goedkeuring van de bevolking wel kunnen dragen.

Op de foto: In 2013 werd op de N33 nabij Meeden al geprotesteerd tegen de komst van het windpark. Foto Archief DvhN


Slochteren krijgt noodopvang voor vluchtelingen

Slochteren krijgt noodopvang voor vluchtelingen

dinsdag 3 november 2015Voorziening voor tijdelijke opvang van max 400 mensen

Het COA gaat een tijdelijke noodopvang voor vluchtelingen huisvesten in de leegstaande hal aan de Albert Einsteinlaan 3 in Kolham. Slochteren werkt, samen met Hoogezand-Sappemeer, mee aan de noodopvang voor maximaal 400 vluchtelingen. Vanmorgen zijn direct betrokken ondernemers en omwonenden geïnformeerd en uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst.

De laatste weken is het aantal vluchtelingen dat eigen huis en haard wegens oorlog en geweld ontvlucht sterk toegenomen. Voor de gemeenten staan gastvrijheid en barmhartigheid centraal. Met deze noodopvang wordt bijgedragen aan het verlichten van de ontstane acute noodsituatie. Het gaat daarbij om een voorziening voor tijdelijke opvang, vooralsnog voor één jaar. Gedurende het jaar wordt bekeken hoe de opvang verloopt en wat de ervaringen zijn van ondernemers en omwonenden. De dagelijkse leiding in de noodopvang en de begeleiding van de vluchtelingen is in handen van het COA.

De gemeente Slochteren en het COA organiseren woensdag 4 november een informatiebijeenkomst voor ondernemers en voor de direct betrokken bewoners uit Kolham en Foxhol. Henk Wolthof, unitmanager Noord van het COA licht de komst van de noodopvang toe en de burgemeesters Geert-Jan ten Brink en Peter de Jonge zijn aanwezig om vragen te beantwoorden.

De verwachting is dat de eerste vluchtelingen eind deze week in de opvanglocatie worden ondergebracht.


Lokaal Perspectief houdt vinger aan de pols

Lokaal Perspectief wil dat ook de gemeente Hoogezand Sappemeer met een homobeleid komt.

Hier hebben wij eerder vragen over gesteld aan de wethouder. Ook hebben we hier eerder over geschreven op de website.

Tot op heden was de wethouder er nog niet op terug gekomen. Reden voor Lokaal Perspectief om het nog even in herinnering te brengen en te vragen wat de stand van zaken is.

De wethouder heeft tijdens de raadsvergadering van 18 mei 2015 aangegeven dat door een personeelswisseling de nota homobeleid niet tot de prioriteiten behoorden.  Wel is wethouder Verschuren van mening dat het een belangrijk onderwerp is, en zegt toe zo spoedig mogelijk met de beleidsmedewerker om de tafel te gaan inzake dit onderwerp.

 

Wordt vervolgd, en wij houden u uiteraard op de hoogte.

 

 


Opening Photo Kral in de Wereldwinkel

Lokaal Perspectief feliciteert de Wereldwinkel en Photo Kral met hun bijzonder samenwerking!

In economisch mindere tijden worden ondernemers creatief. Toen de paden van het bestuur van de wereldwinkel in Hoogezand-Sappemeer en  Ralf Kral elkaar kruisten leverde dat een bijzondere samenwerking op. Ralf Kral opende vandaag (11-4-2015) zijn pasfotowinkel ín de wereldwinkel. Een shop in shop concept dat voor beide ondernemingen voordelig is. Bovendien is de locatie van de Wereldwinkel zeer gunstig voor pasfotograaf Ralf Kral: tegenover het gemeentehuis.

De start van deze bijzondere samenwerking en dus de opening van Photo Kral was een feestelijke gebeurtenis. Als eerst sprak de voorzitter van het bestuur van de Wereldwinkel Hilly Geense. Hilly keek terug op de afgelopen tien jaar, en blikte vooruit naar de komende jaren. Het officieel maken van de shop in shop gebeurde door de overhandiging van de sleutel van het pand.

Overhandiging sleutel aan Ralf Kral. Foto: Lokaal Perspectief

Overhandiging sleutel aan Ralf Kral.
Foto: Lokaal Perspectief

Antoinette Plagge overhandigd namens het bestuur van de Wereldwinkel de eerste bloemen.  Foto: Lokaal Perspectief

Antoinette Plagge overhandigd namens het bestuur van de Wereldwinkel de eerste bloemen.
Foto: Lokaal Perspectief

Wethouder Lindeman, voormalig lid van het bestuur van de Wereldwinkel was gevraagd voor de opening. Het openingsritueel was het laten maken van de allereerste pasfoto bij Photo Kral. Uiteraard had ook de wethouder enkele mooi woorden voor de toehoorders in petto, waarna hij naar binnen ging om de eerste pasfoto van zichzelf te laten maken.

De eerste pasfoto van wethouder Lindeman Foto: Lokaal Perspectief

De eerste pasfoto van wethouder Lindeman
Foto: Lokaal Perspectief

De wereldwinkel bestaat inmiddels 10 jaar in Hoogezand-Sappemeer.  De winkel, volledig gerund en bestuurd door vrijwilligers hebben zware tijden gehad maar langzaam  krabbelt ze omhoog en zien zij de omzet weer stijgen. De economische crisis heeft ze tot nu toe overleefd. Met de toevoeging van de shop van Photo Kral hopen zij de komende jaren nog meer klandizie te verwelkomen. De opening werd goed bezocht.

Aandacht voor detail. Foto: Lokaal Perspectief

Aandacht voor detail.
Foto: Lokaal Perspectief

De opening werd druk bezocht. Foto:Lokaal Perspectief

De opening werd druk bezocht.
Foto:Lokaal Perspectief

 

 


Installatie Provinciale Staten

Lokaal Perspectief feliciteert alle leden van de Provinciale Staten met de installatie, en de drie gekozen leden Groninger Belang in  het bijzonder!

 

 

Installatie Statenleden

Installatie Statenleden

 

Marc Scheffers met een boeket in de kleuren van de Groninger vlag

Marc Scheffers met een boeket in de kleuren van de Groninger vlag


Verkiezingen Provinciale Staten

Lokaal perspectief feliciteert Groningen Belang met de mooi resultaten in de Provinciale Staten verkiezingen. Wat zijn we trots op onze samenwerking met deze mooie partij, die een stevige basis heeft neergelegd.

We willen iedereen die op Groninger Belang gestemd heeft bedanken voor het vertrouwen!

 

Logo-GB

 


Kleine scholen blijven open

Goed nieuws voor de kleine scholen in Hoogezand-Sappemeer en omliggende dorpen. Het college heeft besloten de scholen open te houden. Dit is een enorme opluchting voor zowel Kiel-Windeweer als Westerbroek. Zij voerden de afgelopen maanden een charme offensief. De raadsleden werden door middel van persoonlijke verhalen, tekeningen van kinderen, insprekers tijdens de raadsvergadering  en filmpjes geconfronteerd met de nadelen van het sluiten van deze scholen, maar vooral met de voordelen van een kleine school.

Voor Lokaal Perspectief is het steeds helder geweest. Kleine scholen in het buitengebied moeten niet zomaar gesloten worden. Want wat is en gaat, komt niet meer terug. Daarnaast is het zo dat er met de sluiting van een school meer veranderd dan alleen stilte in een dorp. Vergrijzing ligt bijvoorbeeld op de loer, want is het dorp zonder school nog wel aantrekkelijk voor jonge gezinnen? In Hoogezand-Sappemeer zijn in totaal 5 scholen waar het leerlingenaantal laag ligt. Is het dan verstandig om juist de scholen in het buitengebied te sluiten? Lokaal Perspectief heeft gesprekken gevoerd met belangenverenigingen van beide dorpen en daaruit bleek de enorme wilskracht van de inwoners. De wil en het belang om de scholen open te houden -ondanks lage leerlingaantallen- is enorm, de inzet om tot oplossingen te komen eveneens.

Lokaal Perspectief heeft al snel in een raadsvergadering aangegeven dat de sluiting per 1 juli sowieso te vroeg is. Wil men tot alternatieven komen dan is daar tijd voor nodig. Er moet uitgezocht worden wat de overlevingskansen voor een school zijn. Zijn er mogelijkheden tot samenwerken met andere scholen? Kunnen wij leren van wat er al eerder door andere gemeenten gedaan is? Wat zijn de ervaringen en resultaten daarvan? Hoe kan de onderwijskwaliteit gegarandeerd blijven? Is het niet beter te wachten tot de verzelfstandiging van het openbaar onderwijs, of de herindeling?

Het college kwam tot diezelfde conclusie en pakt het nog breder aan. In een persbericht laat het college het volgende weten:

“Het college van B&W van de gemeente Hoogezand-Sappemeer werkt aan een procesvoorstel voor een gesprek over de toekomst van de kleine scholen. Het college wil alle belanghebbende partijen betrekken bij de toekomst van de scholen. Dit proces moet in de loop van 2016 leiden tot een gedragen besluit over het onderwijs in Kiel-Windeweer en Westerbroek. Bij het proces wil het college ook andere ontwikkelingen betrekken: de krimp van het aantal leerlingen in Hoogezand-Sappemeer als geheel en het onderwijstraject dat in het aardbevingsgebied is opgestart. Hoogezand-Sappemeer is sinds kort onderdeel van het overleg tussen gemeenten, onderwijsveld en NAM. Buurgemeenten en herindelingspartners Slochteren en Menterwolde zijn daarbij ook betrokken. Dit betekent dat een besluit tot sluiting van beide locaties niet aan de orde is. Op 24 maart neemt het college een besluit over het proces, dat 14 april opiniërend en 18 mei besluitvormend aan de raad voorgelegd zal worden. Na 24 maart is meer duidelijk over het proces zoals het college dat voor zich ziet”.

 

 

Jan Ligthartschool Westerbroek

Jan Ligthartschool Westerbroek

Albronda school Kiel-Windeweer

Albronda school Kiel-Windeweer


Compensatie Aardbevingsschade

Afgelopen raadsvergadering (09-02-2015) stelde Lokaal Perspectief bij monde van Hans Haze vragen over de nieuw verworven status van Hoogezand-Sappemeer als “aardbevingsgemeente”.

Hoewel Minister Kamp onder andere Hoogezand-Sappemeer nu tot aardbevingsgebied rekent was nog niet duidelijk per wanneer de financiële tegemoetkoming ‘regeling waardevermeerdering’ of bevingspremie zoals het inmiddels wordt genoemd, aangevraagd kan worden. Haze wijst erop dat er 7 gemeenten voor zijn gegaan, er inmiddels bekend moet zijn hoe een en ander in zijn werk gaat. Er moet nu duidelijkheid moet komen daar zowel burgers als het bedrijfsleven (bouwbedrijven) staan te popelen om aan de slag te kunnen. “Wij vragen de burgemeester wanneer hier nog geen duidelijkheid over is de Provincie achter de broek aan te zitten”, aldus Haze. Op dat moment geeft de burgemeester aan dat er met man en macht gewerkt wordt om alles rond te krijgen maar er nog geen definitieve datum gegeven kan worden wanneer de aanvragen ingediend kunnen worden.

Groot was onze blijdschap slechts een dag later op RTV Noord te lezen dat de duidelijkheid er nu toch is.

Vanaf woensdag 18-03-2015 kunnen huiseigenaren uit de gemeenten Hoogezand-Sappemeer en Menterwolde zich inschrijven voor de regeling waardvermeerdering. De regeling is een kleine compensatie tot 4000 euro voor huiseigenaren, om de waarde van hun woning te vermeerderen. Voorwaarde is echter dat er minimaal voor 1000 euro schade moet zijn. Deze regeling geldt alleen voor huiseigenaren, en niet voor bedrijven.

Hoewel Lokaal Perspectief blij is met deze handreiking is dit voldoende. Lokaal Perspectief wil een volledige vergoeding voor aardbevingsschade én dat alles wordt bekeken in het licht van omgekeerde bewijslast. Omdat dit te groots is voor een lokale politieke partij om te bewerkstelligen, werkt Lokaal Perspectief  samen met de provinciale partij Groninger Belang. Voor meer informatie kunt u kijken onder het kopje Groninger Belang op deze site, of u gaat naar www.groningerbelang.nl